Zağnos Turizm

Bilgi Güvenliği Politikası


Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı dâhilindeki bilgi ve ilgili verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerini belirlemek,


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı dâhilindeki bilgi ve ilgili verilerin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak,


Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek,


Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan Bilgi Güvenliği gereksinimlerini sağlamak,


Hizmet sürekliliğine yönelik Bilgi Güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,


Gerçekleşebilecek Bilgi Güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,


Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,


Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,


Zağnos Tour ana faaliyetleri ve iş süreçleri kapsamında barındırdığı ve edindiği tüm bilgi düzeyleri için bilginin Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik değerlendirmelerini yaparak bu kapsamda bilgi güvenliğini sağlamak,


Zağnos Tour Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemek ve uygulamak; taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında erişim ve kontrol kurallarını tanımlamak amaçlı bilgi sınıflandırma kılavuzu oluşturulmuştur.


Zağnos Tour Üst Yönetimi, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Konum
Telefon
WhatsApp